ניהול פרויקטים בימי קורנה – פוסט אישי

כמנהלת פרויקטים מנוסה הובלתי פרויקטים רבים ושונים בחיי המקצועיים והפרטיים. הפרויקט הזה היה שונה. ה- COVID-19 SPRINT היא תוכנית OPEN SOURCE שגייסה עשרות רבות של מתנדבים מדיסציפלינות שונות בכדי למצוא…

הרבה-מהר-זול-טוב – האם זה משהו לשאוף אליו?

הנגזרת ה"אידאית" של משולש הזהבהנגזרת ה"אידאית" של משולש הזהב בניהול פרויקטים היא כזו שלוקחת כל קודקוד במשולש הקלאסי למירב שלו ובכך מפרה את האיזון שמוכרח להתקיים בו, בכדי שיהיה בר…

הקודקוד התופח והפרדוקס הכפול

משולש הזהבכולנו מכירים את משולש הזהב בניהול פרויקטים הידוע גם בשם The Triple Constraints. משולש זה מתאר את האילוצים המרכזיים בפרויקט: תכולה, לו"ז, עלות (ואיכות) ואת התחרות ביניהם, והוא מדגים…

RACI – המודל הישראלי

מטריצת סמכות ואחריות (הידועה גם בשם מטריצת RACI) מגדירה את אופן המעורבות ואת האחריות של שחקנים בפרויקט – בביצוע פעילויות בפרויקט, לפי ארבעה קודים:R – Responsible (אחראי)A – Accountable (נותן דין וחשבון)C…

כיצד לזהות ולקבוע אבני-דרך בפרויקט?

אבן-דרך במקור (עוד בתקופה הרומית) היתה סמן דרך שהעיד להולך/רוכב בדרכים היכן הוא נמצא ביחס ליעד אליו הוא מעוניין להגיע (ובאותם ימים כל הדרכים הובילו לרומא כמובן), ולפי המידע של…

טבלת השלבים והתוצרים של פרויקט

שלב תכנון הפרויקט מחולק בדרך-כלל לשלב של תכנון ראשוני – בו מתכננים את הפרויקט ברזולוציית מאקרו, ולשלב תכנון מפורט – בו מעמיקים ומדייקים את התכנון ככל שנדרש.בשלב התכנון הראשוני –…

גישה סתגלנית לניהול פרויקטים

האם הגישות השונות לניהול פרויקטים מתחרות זו בזו או אולי בעצם משלימות זו את זו, והאם ישנה גישה אחת שמתאימה באופן ארגוני לכל פרויקט? שאלות אלו נמצאות בבסיס מחקר אקדמי אשר מציע מסגרת רב-ממדית לבחירת מתודולוגיות לניהול פרויקטים, שתרחיב את המשולש המוכר של ניהול תכולה, לו"ז ותקציב, ותכלול פרמטרים נוספים שבאמצעותם ניתן לאפיין כל פרויקט ופרויקט.