גישה סתגלנית לניהול פרויקטים

תחום ניהול הפרויקטים הינו תחום עתיק יומין אם כי הגישות המקובלות לניהול פרויקטים יחסית צעירות למדי. בין הגישות הרווחות ניתן למצוא את הגישה הקלאסית הידועה בשם "מפל המים", תורת האילוצים של ד"ר גולדרט ז"ל, והגישות האג'יליות השונות.
השאלה היא האם הגישות הללו מתחרות זו בזו או אולי בעצם משלימות זו את זו, והאם ישנה גישה אחת שמתאימה באופן ארגוני לכל פרויקט?

שאלות אלו נמצאות בבסיס מחקר אקדמי שחמוטל וייס ודניאל ציטר – שני מנהלי פרויקטים מנוסים, מבצעים יחד עם פרופ' יעל גרושקא-קוקיין מבי"ס לעסקים של אוניברסיטת וירג'יניה, וד"ר ורד הולצמן מהפקולטה לניהול של אוניברסיטת ת"א.
במחקר זה, מוצעת מסגרת רב-ממדית לבחירת מתודולוגיות לניהול פרויקטים, שתרחיב את המשולש המוכר של ניהול תכולה, לו"ז ותקציב, ותכלול פרמטרים נוספים שבאמצעותם ניתן לאפיין פרויקט.

one-size-does-not-fit-all

 

אפיון הפרויקט נעשה על פי מתן ערך לכל אחד מ-14 מאפיינים שנבחרו כמפורט להלן:

1. Budget: Flexible, Variable, Fixed
2. Commitment: High, Medium, Low
3. Contract Type: Fixed-price, Cost plus, Hybrid
4. Customer Type: Market, Single External, Single Internal
5. Duration: Long, Medium, Short
6. Goals: Well defined, Estimated, Unclear
7. Pace: Time critical, Fast, Regular

8. Procedures & Regulations: None, Standard procedures, Highly structured
9. Resources: Versatile, Standard, Unique expertise
10. Scope: Modular, Multiple delivery units, Rigid
11. Team Availability: Fully, Partially, Limited
12. Team Distribution: Single-location, Multi-location, Global
13. Team Size: Small, Medium, Large
14. Uncertainty: Ambiguous, Predictable, Highly predictable

 

על פי הרציונל שבבסיס המחקר, קשה מאד להתאים לפרויקט ספציפי מתודולוגיה אחת מוגדרת ומוכרת. לפיכך הטענה היא שלכל פרויקט יש להתאים את התמהיל הייחודי עבורו. תמהיל שיכלול כלים וטכניקות ניהוליות מהמתודולוגיות השונות.

התמהיל המוצע נקבע מתוך 24 גישות עיקריות מוכרות מהגישות המרכזיות לניהול פרויקטים כמפורט להלן:

1. Critical Path Analysis
2. Presenting the whole picture
3. Focus on Project stages
4. Sequential Process, e.g. progressing one stage at a time (no overlap)
5. Emphasis on documentation
6. Detailed requirements specification
7. Progress control by earned value management
8. Hierarchical organizational structure
9. Formal communication
10. High level planning
11. Sprint Retrospective
12. Daily stand-up meetings

13. Working system from day one
14. Co-management: Customer and supplier cooperation
15. Multi-disciplinary teams
16. Self-organizing teams
17. Progress control by burn down chart
18. Rapid and flexible response to change
19. Informal communication
20. Buffer Management
21. Throughput analysis
22. Focus on critical chain on critical resources
23. Don’t start things without finishing others
24. Progress control by buffer consumption rate

 

 

על בסיס תמהיל סתגלני המותאם לכל פרויקט ופרויקט, ניתן להשיג שיפור בביצועי הפרויקטים בארגון באופן כללי.

על מנת להמשיך ולהעשיר את בסיס המחקר, נודה לך על השתתפות בו, באמצעות מענה על השאלון.

צוות המחקר

פרופ' יעל גרושקא-קוקיין

בי"ס לעסקים דארדן של אוניברסיטת וירג'יניה

ד"ר ורד הולצמן

הפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל-אביב

חמוטל וייס

חברת PMZONE
pmzone-logo

דניאל ציטר

חברת PMZONE
pmzone-logo