תחום ניהול הפרויקטים הינו תחום עתיק יומין אם כי הגישות המקובלות לניהול פרויקטים יחסית צעירות למדי. בין הגישות הרווחות ניתן למצוא את הגישה הקלאסית הידועה בשם "מפל המים", תורת האילוצים של ד"ר גולדרט ז"ל, והגישות האג'יליות השונות.
השאלה היא האם הגישות הללו מתחרות זו בזו או אולי בעצם משלימות זו את זו, והאם ישנה גישה אחת שמתאימה באופן ארגוני לכל פרויקט?

שאלות אלו נמצאות בבסיס מחקר אקדמי שחמוטל וייס ודניאל ציטר – שני מנהלי פרויקטים מנוסים, מבצעים יחד עם פרופ' יעל גרושקא-קוקיין מבי"ס לעסקים של אוניברסיטת וירג'יניה, וד"ר ורד הולצמן מהפקולטה לניהול של אוניברסיטת ת"א.
במחקר זה, מוצעת מסגרת רב-ממדית לבחירת מתודולוגיות לניהול פרויקטים, שתרחיב את המשולש המוכר של ניהול תכולה, לו"ז ותקציב, ותכלול פרמטרים נוספים שבאמצעותם ניתן לאפיין פרויקט.

אפיון הפרויקט נעשה על פי מתן ערך לכל אחד מ-14 מאפיינים שנבחרו כמפורט להלן:

 1. Budget: Flexible, Variable, Fixed
 2. Commitment: High, Medium, Low
 3. Contract Type: Fixed-price, Cost plus, Hybrid
 4. Customer Type: Market, Single External, Single Internal
 5. Duration: Long, Medium, Short
 6. Goals: Well defined, Estimated, Unclear
 7. Pace: Time critical, Fast, Regular
 8. Procedures & Regulations: None, Standard procedures, Highly structured
 9. Resources: Versatile, Standard, Unique expertise
 10. Scope: Modular, Multiple delivery units, Rigid
 11. Team Availability: Fully, Partially, Limited
 12. Team Distribution: Single-location, Multi-location, Global
 13. Team Size: Small, Medium, Large
 14. Uncertainty: Ambiguous, Predictable, Highly predictable

על פי הרציונל שבבסיס המחקר, קשה מאד להתאים לפרויקט ספציפי מתודולוגיה אחת מוגדרת ומוכרת. לפיכך הטענה היא שלכל פרויקט יש להתאים את התמהיל הייחודי עבורו. תמהיל שיכלול כלים וטכניקות ניהוליות מהמתודולוגיות השונות.

התמהיל המוצע נקבע מתוך 24 גישות עיקריות מוכרות מהגישות המרכזיות לניהול פרויקטים כמפורט להלן:

 1. Critical Path Analysis
 2. Presenting the whole picture
 3. Focus on Project stages
 4. Sequential Process, e.g. progressing one stage at a time (no overlap)
 5. Emphasis on documentation
 6. Detailed requirements specification
 7. Progress control by earned value management
 8. Hierarchical organizational structure
 9. Formal communication
 10. High level planning
 11. Sprint Retrospective
 12. Daily stand-up meetings
 13. Working system from day one
 14. Co-management: Customer and supplier cooperation
 15. Multi-disciplinary teams
 16. Self-organizing teams
 17. Progress control by burn down chart
 18. Rapid and flexible response to change
 19. Informal communication
 20. Buffer Management
 21. Throughput analysis
 22. Focus on critical chain on critical resources
 23. Don’t start things without finishing others
 24. Progress control by buffer consumption rate

על בסיס תמהיל סתגלני המותאם לכל פרויקט ופרויקט, ניתן להשיג שיפור בביצועי הפרויקטים בארגון באופן כללי.

על מנת להמשיך ולהעשיר את בסיס המחקר, נודה לך על השתתפות בו, באמצעות מענה על השאלון.

צוות המחקר

prof yael grushka cockayne

פרופ' יעל גרושקא-קוקיין

בי"ס לעסקים דארדן של אוניברסיטת וירג'יניה
dr-vered-holzmann

ד"ר ורד הולצמן

הפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל-אביב
hamutal-weisz

חמוטל וייס

PMzone
daniel zitter

דניאל ציטר

PMzone