מתודולוגיה לניהול פרויקטים – כאשר היא מתאימה לארגון אותו היא משרתת, הינה בסיס הכרחי לניהול מאורגן ויעיל של סביבה מרובת פרויקטים, חוצת דיסציפלינות ורוויית ממשקים.
בתחום ניהול הפרויקטים ישנן כמה וכמה מתודולוגיות מוכרות ומבוססות, שאינן בהכרח מתאימות כמות שהן לארגון כזה או אחר.
הטמעה אפקטיבית של מתודולוגיה כלשהי, מחייבת התאמת מדויקת למידות, לצרכים ולתרבות הארגונית ולשם כך יש לבצע תהליך סדור המורכב משלושה שלבים מרכזיים:

זיהוי הצרכים הארגוניים, היכרות עם סביבת העבודה ותהליכי העבודה בארגון

אימוץ, גיבוש והתאמה של מתודולוגיה מקצועית תפורה למידה המבוססת על המיטב

הטמעה של המתודולוגיה ויצירת מנגנוני שימור לאורך זמן

התהליך מבוצע בליווי מקצועי ועבודה משותפת עם אנשי מפתח בארגון באופן הבא:

מינוי צוות פנימי לעבודה משותפת בגיבוש מתודולוגיה פנים ארגונית

גיבוש מתודולוגיה ופיתוח כלי עבודה לניהול ובקרה של פרויקטים ושל פורטפוליו הפרויקטים

ייעוץ וליווי של ההנהלה להטמעת תהליכי ניהול פורטפוליו פרויקטים ארגוני

קיום הדרכה מקצועית ליצירת שפה משותפת ולהתנעת תהליך ההטמעה של המתודולוגיה בשטח

ליווי צמוד של מנהלי פרויקטים בשטח ע"י PMO מנוסה להטמעת המתודולוגיה וכלי העבודה, עד לנקודת עצמאות

קיום מפגשים תקופתיים עם הצוות הפנימי ובעלי עניין נוספים להבטחת המשכיות

לפרטים נוספים: