סדנת משחק לוח אג'ילי

agile-boardgame-cover

סדנה מבוססת משחק לוח חכם ללימוד ניהול פרויקטים לפי הגישות האג'יליות.

המשתתפים במשחק – מנהלי פרויקטים מנוסים או חדשים וחברי צוות פרויקט, ילמדו את השפה, העקרונות, התפקידים, הטקסים, הכלים והתפיסה של גישת אג'ייל סקראם ואג'ייל קאנבן, בדרך מהנה, חדשנית וייחודית.

במהלך המשחק, יצטרכו המשתתפים להשלים פרויקט משותף המתואר באמצעות בקלוג מרכזי ומחולק בין product owners וצוותי סקראם נפרדים. כל צוות יצטרך לתכנן ולהשלים את חלקו בבקלוג בהתחשב בערך ללקוח ובאילוצי זמן ותקציב. הצוותים יחשבו את התפוקות שלהם ויפעלו לקדם טיקטים מהבקלוג ע"ג לוח קאנבן של המשחק. בסיום המשחק, ננהל דיון ונחדד את נקודות המפתח שעלו במהלך המשחק ואת הקשר שלהם לאתגרים במציאות. נדון בהבדלים בין הגישות האג'יליות לגישות הקלאסיות בניהול פרויקטים ובהתאמה של הגישות השונות לפרויקטים שונים.

  • לימוד השפה, העקרונות, התפקידים, הטקסים, הכלים והתפיסה של גישת אג'ייל סקראם ואג'ייל קאנבן; הבנת ההבדלים המרכזיים בין הגישות האג'יליות לגישות הקלאסיות בניהול פרויקטים; למידה חוויתית ייחודית והשלכה לדילמות בפרויקטים אמיתיים; חוויה מגבשת לצוות הפרויקט.