ניהול פרויקט באמצעות פרוג'קט

ms-project

היום כבר ידוע כי ניהול פרויקטים הוא מקצוע הדורש התמחות; מקצוע הדורש מן העוסקים בו לא רק כישורים מיוחדים, אלא גם מיומנויות גבוהות בכלים ובמתודולוגיות מתקדמות לניהול. גם מי שעוסק בפועל בניהול פרויקטים, וגם המנוסים שבהם, מן הראוי שימשיכו להשתלם בתחום, שכן האתגרים גדולים והמשימה – לעולם אינה פשוטה.

ניהול פרויקטים ללא כלים מתאימים למשימה, כמוהו כויתור על לוח המחוונים ברכב והסתמכות רבה מדי על האינטואיציה והחושים המחודדים אשר יזהו מבעוד מועד מתי יש להכניס את הרכב למוסך ומתי יש למלא שוב דלק. מאחר ולא יעלה על הדעת לנהוג בצורה כזו ברכב, כך גם לא יעלה על הדעת לנהל פרויקט ללא לוח המחוונים המתאים לו. תוכנת פרוג'קט הינה פתרון בדיוק לכך, והיא מאפשרת לנהל פרויקט על כל היבטיו – החל משלב התכנון, דרך שלב המעקב והבקרה, וכלה בדיווח ותקשורת.

מאחר ותוכנת פרוג'קט הינה רק כלי, ונדרשת היכרות עם מושגי יסוד בניהול פרויקטים והבנה בעקרונות תכנון פרויקט, קורס זה הינו קורס משולב הכולל:
יסודות בניהול פרויקטים.
עקרונות תכנון פרויקט.
כל מה שצריך לדעת בכדי לתכנן, לבקר ולתקשר באמצעות תוכנת פרוג'קט.

 • יסודות בניהול פרויקטים

  • היכרות עם המושגים בעולם ניהול הפרויקטים. הבנת היסודות של המקצוע. מהו פרויקט? מיהו מנהל
   הפרויקט? מהו הפרדוקס הראשון בניהול פרויקטים? מהי מלכודת התכנון המדומה וכיצד להימנע
   ממנה? מהם האילוצים בפרויקט והגורמים הקריטיים להצלחתו?
  • תכנון מחזור חיי הפרויקט, פיתוח טבלת שלבים ותוצרים, פירוק למשימות, קשרים בין משימות,
   אילוצים על משימות, שיטות להערכת העבודה והמשך בפרויקט.

  תכנון בסיסי בפרוג'קט

  • הקמת פרויקט חדש
  • קביעת לוח זמנים לפרויקט
  • יצירת פעילויות ואבני-דרך בפרויקט
  • קביעת תאריכי יעד לפעילויות בפרויקט
  • הגדרת אילוצים לפעילות
  • הגדרת קשרים בין פעילויות
  • מהו הנתיב הקריטי בפרויקט וכיצד לנהל אותו?

  תכנון מפורט, מעקב ובקרה בפרוג'קט

  • יצירת משאבים לפרויקט
  • הקצאת משאבים לפעילויות
  • התמודדות עם עומסים על משאבים
  • ניהול מישור הייחוס בפרויקט
  • עדכון התקדמות בפרויקט
  • דיווח ותקשורת
  • עיצובים מותאמים אישית