סדנת תחקיר והפקת לקחים

after-action-review

אם נמשיך לעשות את מה שתמיד עשינו, נגיע תמיד רק לאן שתמיד הגענו; ננציח את טעויות העבר ולעולם לא נפרוץ את גבולות ההרגלים שמגבילים אותנו. בחיים בכלל, ובפרויקטים המנוהלים תחת אילוצים בפרט, קיימת חשיבות גבוהה להימנעות מטעויות עבר ולשכפול הצלחות, ולשם כך יש ליישם תהליך מתודי של למידה מן העבר, הפקת לקחים ויישומם.

תחקיר והפקת לקחים הינם תהליך למידה המבוסס על שחזור שיטתי של עובדות הנוגעות להתרחשות אירוע או פעולה, ניתוח נסיבות התרחשותם והסיבות לתוצאותיהם, לשם מיצוי הממצאים, המסקנות והלקחים שניתן להטמיע וללמוד מהם לפעם הבאה. תהליך זה מהווה מנוף יעיל ביותר לשיפור מתמיד, ביחס להשקעה בו, אך כדֶי ליהנות מפירותיו, יש לאמץ גישה של פתיחות ונכונות לשינוי ולהבטיח סביבה ידידותית, אשר מזמינה ביקורת ורואה בה כלי לשיפור, ולא כלי לענישה ול"סגירת חשבונות". חשוב לזכור שהבנת העבר חיונית להתכווננות לעתיד, וכי יש לבחון לא רק כישלונות אלא גם הצלחות.

בהשתלמות זו נלמד כיצד מבצעים תחקיר של פרויקט וכיצד הופכים תהליך זה למנוף אמיתי לשיפור מתמיד.

  • מטרות התחקור
  • תכנון תהליך התחקור
  • ביצוע התחקור בפועל
  • ניתוח ממצאי התחקור
  • גיבוש תובנות והמלצות לשיפור
  • ניהול אופרטיבי של הלקחים שהופקו
  • אתגרים מיוחדים בתהליך התחקור
  • כלים לביצוע תחקור אפקטיבי
  • משחקי תחקור…