סדנת hands-on דיגיטלית, ללימוד היסודות האוניברסליים של ניהול פרויקטים לצד תרגול ויישום "קנבס מצפן פרויקט" אמיתי.

אתגרי הלמידה הדיגיטלית

השגת הקשב של המשתתפים, יכולת לנהל דיאלוג קבוצתי, יכולת אינטראקציה, בעיות טכניות מגוונות...

הפתרון – למידה אונליין + אופליין במנות קטנות

הסדנה תועבר בזום ותחולק ליח' למידה קצרות שלאחר כל אחת מהן יתרגלו המשתתפים את הנושא הנלמד על תוצר מתפתח של פרויקט לבחירתם. המפגשים יתקיימו בתדירות שבועית והתוצרים יוגשו להערות לפחות יום לפני המפגש העוקב לשם קבלת משוב.
בסיום, יציגו המשתתפים את התוצר הסופי עליו עבדו במהלך ההדרכה לכלל המשתתפים בסדנה.

תוכנית הקורס

התנעת קורס

מפגש קצרצר להתנעת הקורס, חלוקה לצוותים והצגת התכנים ומתכונת הלימודים

15 דק'
45 דק'

יח‘ לימוד 1: יסודות בניהול פרויקטים

היכרות עם המושגים בעולם ניהול הפרויקטים, הבנת היסודות של המקצוע והגדרת הצרכים בפרויקט.

יח‘ לימוד 1: עבודה קבוצתית על תוצר אמת

תיאור פרויקט והצרכים בפרויקט

עבודה קבוצתית בין המפגשים
45 דק'

יח‘ לימוד 2: מטרות הפרויקט

הגדרת מטרות הפרויקט ומדידת ההצלחה של פרויקט.

יח‘ לימוד 2: עבודה קבוצתית על תוצר אמת

מטרות, גורמים קריטיים להצלחה, הנחות יסוד ואילוצים

עבודה קבוצתית בין המפגשים
45 דק'

יח‘ לימוד 3: בעלי העניין בפרויקט

זיהוי ומיפוי בעלי העניין בפרויקט והתועלות לבעלי העניין בפרויקט.

יח‘ לימוד 3: עבודה קבוצתית על תוצר אמת

בעלי העניין בפרויקט והתועלות שלהם ממנו

עבודה קבוצתית בין המפגשים
45 דק'

יח‘ לימוד 4: מחזור חיי הפרויקט

פיתוח טבלת שלבים ותוצרים לתכנון על של הפרויקט ברזולוציית מאקרו – כבסיס לתכנון מפורט של הפרויקט.

יח‘ לימוד 4: עבודה קבוצתית על תוצר אמת

טבלת שלבים, פעילויות, תוצרים, אבני-דרך ובקרות בפרויקט

עבודה קבוצתית בין המפגשים
45 דק'

יח‘ לימוד 5: סיכונים בפרויקט

זיהוי והערכת סיכונים בפרויקט ופיתוח תוכנית ניהול סיכונים בפרויקט.

יח‘ לימוד 5: עבודה קבוצתית על תוצר אמת

תוכנית ניהול סיכונים בסיסית

עבודה קבוצתית בין המפגשים
45 דק'

יח‘ לימוד 6: המשאבים בפרויקט ותוכנית העבודה שלו

פירוק תכולת הפרויקט למשימות, יצירת קשרים בין משימות, הערכת העבודה והמשך של משימות והקצאת משאבים למשימות.

יח‘ לימוד 6: עבודה קבוצתית על תוצר אמת

משאבי הפרויקט ותוכנית עבודה כללית

עבודה קבוצתית בין המפגשים
45 דק'

יח‘ לימוד 7: בקרות בפרויקט

תכנון וביצוע בקרות שוטפות בפרויקט, בקרות תקופתיות ובקרות מיוחדות. קביעת סוגי הבקרות הדרושות בפרויקט, עוצמתן ושכיחותן, בקרות מרכזיות בפרויקט.

יח‘ לימוד 7: עבודה קבוצתית על תוצר אמת

תוכנית עבודה מעודכנת כולל בקרות

עבודה קבוצתית בין המפגשים
עבודה קבוצתית בין המפגשים

יח‘ לימוד 8: תקשורת בפרויקט

ניהול בעלי העניין בפרויקט בהתאם למטריצת מעורבות-השפעה. ניהול התקשורת הפורמלית הסדורה, המתקיימת בדרכים הישירות והסלולות של הפרויקט והתקשורת הבלתי פורמלית המתקיימת בדרכים העקיפות וב"דרכי העפר" שלו; סוגי פגישות מרכזיות בפרויקט.

יח‘ לימוד 8: עבודה קבוצתית על תוצר אמת

תוכנית תקשורת פורמלית ומצגת מסכמת

עבודה קבוצתית בין המפגשים
90 דק'

מנהיגות בפרויקט

תפיסת תפקיד המנהל – התפתחות תפיסת הניהול עד ימינו, מהות התפקיד כמגדיר, מנתב ומוביל שינוי, מנהיגות – מהי ומה הביטויים שלה בניהול עכשיו בכלל וניהול צוות פרויקט בפרט, אבחון אישי של סגנונות ניהול, מיהו "המנהל הטוב" ומהו "ניהול לקוי" בהקשר של ניהול פרויקט, קבלת החלטות והגדרת החלטה ניהולית טובה.

ניהול המשימות והזמן

אפקטיביות אישית מהי? מיפוי גנבי זמן בהתנהלות פרויקט ופתרונות ישימים להתמודדות יעילה, על קופים, ניהול ואחריות – ניהול זמן המנהל בהתנהלות השוטפת, דילמת הקצר והארוך – חלוקת משאבי זמן ותשומת לב בין הטווח הקצר והארוך, ניהול אנרגיה – רגשית, פיזית, GTD (Getting Things Done) – עקרונות בתכנון שבועי ויומי כמפתח זהב לניהול עצמי.

90 דק'
90 דק'

מפגש מסכם – הצגת תוצרי הסדנה

הצגת מצגת "קנבס מצפן פרויקט" מסכם – לאחר הטמעת ההערות שהתקבלו במהלך ההדרכה.

מתעניין/ת בקורס לארגון/חברה? מלא/י את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם: