מי אמר למי? (תקשורת בפרויקט)

communicate

תקשורת עוסקת בארגון ובהפצת מידע לבעלי העניין בפרויקט, לגורמים המושפעים ממנו ולאלה המעורבים בו, באופן המותאם לכל גורם המקבל אותו.

תקשורת היא המערכת שמזרימה את הדם בעורקי ובנימי הפרויקט והיא מהווה, פעמים רבות, גורם מרכזי בהצלחתו ובהשגת יעדיו או לחילופין, בכישלונו. מנהל פרויקט משקיע את רוב זמנו בעניינים הקשורים בתקשורת, ולכן יש להבטיח שהשקעה זו יעילה, ולא מבוזבזת.

התקשורת נחלקת לתקשורת פורמלית, סדורה, המתקיימת בדרכים הישירות והסלולות של הפרויקט, ולתקשורת בלתי-פורמלית, המתקיימת בדרכים העקיפות וב"דרכי העפר" שלו. שתיהן חיוניות לניהולו התקין.

תקשורת הינה מיומנות הכרחית להצלחת פרויקט ואפיקי התקשורת בפרויקט הם רבים ומגוונים. היום יותר מאי-פעם, על מנהל הפרויקט להיות בעל יכולות גבוהות בתקשורת פורמאלית ובלתי פורמאלית כאחד. תקשורת מתבצעת במקרים רבים באופן טבעי וספונטני אך אין זה אומר שאין צורך לתכנן אותה ולבנות את המנגנונים המתאימים לקיומה.

    • ניהול בעלי העניין בפרויקט לפי מטריצת מעורבות/השפעה
    • ניהול התקשורת הפורמלית המתקיימת בדרכים הישירות והסלולות של הפרויקט
    • פיתוח תוכנית תקשורת פורמלית בפרויקט
    • ניהול התקשורת הבלתי פורמלית המתקיימת בדרכים העקיפות וב"דרכי העפר" של הפרויקט
    • ניהול הפגישות בפרויקט והגשת דוחות חיוניים