קורס הכנה להסמכת PMP של ה-PMI

pmp-prep

הסמכת PMP (Project Management Professional) הינה הסמכה בינלאומית של האיגוד העולמי לניהול פרויקטים ה- PMI (Project Management Institute).
הסמכה זו הינה סטנדרט למצוינות בניהול פרויקטים ומיום ליום היא נעשית מוכרת יותר ויותר בעולם ומשמשת כאסמכתא לידע ולנסיון מעשי של מנהלי פרויקטים בתחום ניהול הפרויקטים.
ההסמכה מאפשרת לארגונים המבצעים פרויקטים, לוודא שלמנהלי הפרויקטים בארגונם יש את הידע הדרוש לביצוע תפקידם.
מטרת קורס זה היא להכין את המשתתפים בו לבחינה.

  • היכרות עם הארגון לניהול פרויקטים וההסמכה למומחה בניהול פרויקטים
  • תחומי ידע (Knowledge Areas) ותהליכים בניהול פרויקט (Process Groups)
  • ניהול האינטגרציה בפרויקט (Project Integration Management)
  • ניהול תכולת פרויקט (Project Scope Management)
  • ניהול לוחות זמנים בפרויקט (Project Schedule Management)
  • ניהול עלויות בפרויקט (Project Cost Management)
  • ניהול איכות בפרויקט (Project Quality Management)
  • ניהול משאבים בפרויקט (Project Resource Management)
  • ניהול תקשורת בפרויקט (Project Communications Management)
  • ניהול סיכונים בפרויקט (Project Risk Management)
  • ניהול רכש בפרויקט (Project Procurement Management)
  • ניהול בעלי עניין (Project Stakeholder Management)
  • אתיקה בניהול פרויקטים (PMI Code of Ethics)
  • טיפים וטריקים לבחינה